I 2014 blir igjen Torghatten via Bastø Fosen anbudsvinner av sambandet Horten – Moss for perioden 2017 til 2026, med opsjon på ytterlig 2 år. Det blir bygget tre nye 200-bilers ferjer, og totalt vil det fra 2017 bli fem 200-bilers ferje, med en i reserve. Dette medfører en økt kapasitet i sambandet på 25 – 30%. Se presentasjon av nybyggene her.