Samfunnsbåt blir et nytt begrep fra 1987 av. Da kom Heilhorn i drift over Bindalsfjorden. Båten var en virkelig nyvinning – kombinert bilferje, hurtigbåt og lastebåt.