Dampskibet Torghatten Aktieselskab ble stiftet 3. januar 1878 av Ulrik Qvale fra Kvaløy i Brønnøy, Peder Knoph fra Terråk i Bindal og P. Tønder fra Rørøy. 15.november ankom dampskipet «Torghatten». Også kalt «Dampen» - distriktets nye stolthet. Båten ble satt i rute på Sør-Helgeland og hadde postføring ombord og rett til å føre postflagg. 

Se rutetabell for DS Torghatten fra 1894.