D/S Torgtind var etter myndighetenes pålegg opplagt i Storbørja innerst i Velfjorden på en forholdsvis sikker plass. 15.mai 1940 fikk skipet ordre om å flytte fartøyet lengre nordover. Selskapet gjorde oppmerksom på at fartøyet lå godt bortgjemt og at en flytting trolig ville være risikabelt. 

Avsnittkommandoen i Bodø meddelte likevel at flyttingen var en ordre, og at fartøyet burde gå så langt som til Meløydistriktet. Mannskapet gjorde sjøklart og den 17.mai forlot Torgtind Storbørja på det som skulle bli dens siste tur.

Tidlig på morgenen 18.mai observerte mannskapet et tysk speiderfly. Flyet gikk rett over fartøyet og kastet brannbomber som imidlertid ikke traff sitt mål. Skipet ble så flyttet til nytt sted, men ved middagstider samme sag ble det på nytt angrepet. Denne gang av fem bombefly, som slapp ned i alt ni store bomber. Skipet ble sterkt skadet, og begynte å synke, men holdt seg likevel flytende i en tid på de vanntette skottene. Besetningen som bestod av seks mann, som alle var fra Brønnøysund, kom seg fra skipet i siste øyeblikk og fikk søkt dekning på land.

Kl. 15:30 på ettermiddagen den 19.mai sank Torgtind utenfor Bratland i Lurøy, med akterskipet først. Fartøyet sank på ca. 30 meters dybde. Da man etter krigen gjorde forsøk på å lokalisere båten for berging viste deg seg at det hadde gått et undersjøisk ras og at fartøyet var borte.