Torghatten ASA går på nytt inn i lufttransport og blir eier 51 prosent av selskapet WF Holding AS som i mai 2013 kjøper Widerøes flyveselskap AS fra SAS. De andre eierne i WF Holding er Fjord1 AS (34%) og Nordland Næringsvekst AS (15%).