• Eierprosentandel
    66%
Tallene er hentet fra siste årsrapport

Seløy Aquaservice AS