• Eierprosentandel
    60%
Tallene er hentet fra siste årsrapport

Seløy Holding