• Eierprosentandel
    100%
Tallene er hentet fra siste årsrapport

Seløy Kystberedskap AS