Trønderbilene konsern driver kollektivtransport og verksteddrift i begge Trøndelagsfylkene, Hedmark og Oppland. 

Selskapets formål er å forvalte og utvikle selskapets ressurser til beste for aksjonærer, ansatte, kunder og omverden.

Kjernevirksomheten er busstransport. Videre er det en betydelig verksteddrift i de fire verksted-selskapene i Steinkjer, Åfjord, Støren/Røros og Kolvereid. Hovedkontoret for konsernet ligger i Levanger.

Selskapet er miljøsertifisert i henhold til ISO-14001.