FosenNamsos Sjø AS drifter 15 ferje- og hurtigbåtsamband i Midt-Norge og Hordaland. Rederiflåten består av 23 fartøy. Selskapets hovedkontor ligger i Trondheim,i tillegg har selskapet et avdelingskontor i Bergen.

FosenNamsos Sjø AS er et rederi med utspring fra to selskaper med lang historie. Fosen Trafikklag ASA og Namsos Trafikkselskap ASA fisjonerte ut sin sjøverts virksomhet i Trøndelag fra morselskapene og etablerte egne datterselskaper. Disse datterselskapene fusjonerte så til FosenNamsos Sjø AS. Selskapet eies 66% av Torghatten AS og 34% av NTS ASA.

FosenNamsos Sjø AS eier 51 % av Partrederiet Kystekspressen.

FosenNamsos Sjø har i hovedsak langvarige kontrakter for drift av båt- og ferjesambandene. Selskapet arbeider kontinuerlig med tiltak for å redusere drivstofforbruket og dermed utslippene. 

Selskapet er miljøsertifisert i henhold til ISO-14001.