Kystekspressen ANS er et partrederi som ble stiftet i 1994 for å trafikkere strekningen Trondheim–Kristiansund med tilstøtende områder. Den første rutetransporten over fylkesgrensen ble realisert gjennom hurtigbåtruten Trondheim-Kristiansund.

Selskapet eier to nye hurtigbåter i karbonfiber og som er blant de mest miljøvennlige hurtigbåtkonsepter i verden.

Selskapet eies av FosenNamsos Sjø AS (51%) og Fjord1 (49%). Selskapet har forretningskontor i Trondheim og har forretningsføreravtale med FosenNamsos Sjø AS som bestyrende rederi. 

Selskapet er miljøsertifisert i henhold til ISO-14001 i samarbeid med sin bestyrende reder FosenNamsos Sjø.