Torghatten Midt AS er en fusjon av FosenNamsos Sjø AS og Torghatten Trafikkselskap AS, som begge var heleide selskaper av Torghatten AS. Fusjonen trådte i kraft 1. mars 2022 og formålet med sammenslåingen av selskapene er en ambisjon om å få et slagkraftig rederi i Midt-Norge som er rigget for ytterligere vekst, satse på nye bærekraftige løsninger og knytte folk og samfunn sammen med grønn infrastruktur. Rederiet får et større fagmiljø, en enklere selskapsstruktur og økonomisk sett blir dette ett solid rederi.

Rederiet deles inn i to regioner. Region nord har kontor i Brønnøysund, og region sør i Trondheim.

Kjernevirksomheten er sjøveis kollektivtransport i Trøndelag og Nordland med i dag 23 samband, fordelt på 13 ferjesamband og 10 hurtigbåtruter. Selskapet har stort sett langvarige kontrakter for drift av båt- og ferjesambandene. 

Selskapet er miljøsertifisert etter ISO 14001 standard og arbeider kontinuerlig med tiltak for å redusere drivstofforbruket og dermed utslippene.