Torghatten Nord driver sjøtransport med hurtigbåter og ferger i fylkene Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Vestland. Største oppdragsgivere er Statens Vegvesen samt fylkeskommuner gjennom anbuds- og rammeavtaler.

Selskapet ble etablert i 2008 og opererer i dag 50 fartøyer. 

Selskapets 750 ansatte består hovedsakelig av maritimt personell i stillinger om bord på fartøyene, samt landansatte på Hovedkontoret i Tromsø og avdelingskontorene på Stokmarknes og Os.

Deler av selskapet er miljøsertifisert i henhold til ISO-14001.