Torghatten Nord driver sjøtransport med hurtigbåter og ferger i Nordland, Troms og i Møre og Romsdal. Største oppdragsgivere er Statens Vegvesen samt Nordland, Troms og Møre og Romsdal fylkeskommuner gjennom anbuds- og rammeavtaler.

Selskapet ble etablert i 2008 og opererer i dag 46 fartøyer lokalisert fra Møre og Romsdal i sør og til Finnmarks grense i nord. 

Selskapets 680 ansatte består hovedsakelig av maritimt personell i stillinger om bord på fartøyene, samt landansatte på avdelingskontorene på Stokmarknes, i Tromsø, og på hurtigbåtekspedisjonen i Bodø.

Deler av selskapet er miljøsertifisert i henhold til ISO-14001.