Torghatten Trafikkselskap AS ivaretar driften av ti ferje- og hurtigbåtsamband i Nord-Trøndelag og i Nordland - hovedsaklig på Helgeland.

Rederiflåten består av 10 fartøy. I tillegg har selskapet omsetning av diesel fra eget tankanlegg og tankbildistribusjon.