Om konsernet
 

Torghatten ASA er et av landets største transportkonsern med en årlig omsetning på ca. 8 mrd kr og ca. 4500 ansatte. Hovedvirksomheten er innenfor transport med ferje, hurtigbåt, buss og fly i hele Norge. Til dette disponerer konsernet en flåte på omtrent 100 fartøy, 1150 busser og 42 fly. Konsernet har også betydelige engasjement innen annen maritim virksomhet, reisebyrå, verksteder og eiendom.

De største datterselskapene i konsernet er presentert med logo til høyre, og deres nettsider kan nås ved å klikke på logoene.

 Presentasjonsfilm (Norsk)  Film presentation (English) Informasjonsbrosjyre

Nyheter & Aktuelt:  
   

Bastø Fosen har signert kontrakt med Statens Vegvesen om ferjesambandet Moss – Horten
Bastø Fosen AS har signert kontrakt med Statens Vegvesen om drift av ferjesambandet Moss-Horten for perioden 2017 til 2026, med opsjon på ytterligere 2 år.

[ Les mer ]

Torghatten ASA - Halvårsresultatet 2014
Torghatten ASA har offentliggjort halvårsresultatet for 2014

[ Les mer ]
   

Lederskifte i Bastø Fosen
Øyvind Lund er ansatt som Administrerende Direktør i Bastø Fosen og overtar ansvaret etter May Kristin Salberg med virkning fra 3. september

[ Les mer ] 

Ny kontrakt til TrønderBilene as
TrønderBilene as, et 100% eid datterselskap av Torghatten ASA, har i dag signert kontrakt med Hedmark Trafikk ang. bussanbud på Hedmark. Anbudet omfatter kjøring i 11 kommuner i fylket.

[ Les mer ]
   
  [Nyhetsarkiv]

ArkivArkiv