Om konsernet
 

Torghatten ASA er et av landets største transportkonsern med en årlig omsetning på ca. 8 mrd kr og ca. 4500 ansatte. Hovedvirksomheten er innenfor transport med ferje, hurtigbåt, buss og fly i hele Norge. Til dette disponerer konsernet en flåte på omtrent 100 fartøy, 1150 busser og 42 fly. Konsernet har også betydelige engasjement innen annen maritim virksomhet, reisebyrå, verksteder og eiendom.

De største datterselskapene i konsernet er presentert med logo til høyre, og deres nettsider kan nås ved å klikke på logoene.

 Presentasjonsfilm (Norsk)  Film presentation (English) Informasjonsbrosjyre

Nyheter & Aktuelt:  
   

Ordinær generalforsamling 2014
Innkalling til generalforsamling på Thon Hotel i Brønnøysund kl. 13.00 den 13. mai 2014 er sendt ut til aksjonærene med kjent adresse.

[ Les mer ]

Vekst for Torghatten ASA i 2013
Konsernet Torghatten har i 2013 hatt en vesentlig vekst med flere oppkjøp, og da med kjøpet av Widerøe Flyveselskap AS som det største.

[ Les mer ]
   

TrønderBilene blir 100% eier av Gauldal-Østerdal Buss AS
TrønderBilene as, et heleid datterselskap av Torghatten ASA, har inngått avtale med Røros kommune om kjøp av kommunens aksjer i Gauldal-Østerdal Buss AS.

[ Les mer ] 

Bastø Fosen AS tildelt konsesjon ut 2016
Bastø Fosen AS, et heleid datterselskap av Torghatten ASA, har i dag mottatt positiv bekreftelse på søknad om løyve for sambandet Moss - Horten i 2016.

[ Les mer ]
   
  [Nyhetsarkiv]

ArkivArkiv