Om konsernet
 

Torghatten ASA er et av landets største transportkonsern med en årlig omsetning på ca. 8 mrd kr og ca. 4500 ansatte. Hovedvirksomheten er innenfor transport med ferje, hurtigbåt, buss og fly i hele Norge. Til dette disponerer konsernet en flåte på omtrent 100 fartøy, 1150 busser og 42 fly. Konsernet har også betydelige engasjement innen annen maritim virksomhet, reisebyrå, verksteder og eiendom.

De største datterselskapene i konsernet er presentert med logo til høyre, og deres nettsider kan nås ved å klikke på logoene.

 Presentasjonsfilm (Norsk)  Film presentation (English) Informasjonsbrosjyre

Nyheter & Aktuelt:  
   

Roger Granheim konstitueres som administrerende Direktør i Widerøe
Visekonsernsjef i Torghatten ASA konstitueres som administrerende direktør i Widerøe.

[ Les mer ]

Lederskifte i Torghatten Trafikkselskap AS og Torghatten Buss AS
Stein Andre Olsen tar over rollen som adm.dir i TTS og erstatter Øyvind Løvdahl som har takket ja til banksjef-stilling i Sparebank 1 Nord-Norge.

[ Les mer ]
   

Torghatten ASA inngår samarbeid med MOT
Torghatten-konsernet inngår et langsiktig samarbeid med stiftelsen MOT. –Filosofien til MOT passer veldig godt til våre verdier i Torghatten, sier direktør for kvalitet og HR i Torghatten ASA, May Kri...

[ Les mer ] 

Bastø Fosen har signert kontrakt med Statens Vegvesen om ferjesambandet Moss – Horten
Bastø Fosen AS har signert kontrakt med Statens Vegvesen om drift av ferjesambandet Moss-Horten for perioden 2017 til 2026, med opsjon på ytterligere 2 år.

[ Les mer ]
   
  [Nyhetsarkiv]

ArkivArkiv