Om konsernet
 

Torghatten ASA er et av landets største transportkonsern med en årlig omsetning på ca. 8 mrd kr og ca. 4500 ansatte. Hovedvirksomheten er innenfor transport med ferje, hurtigbåt, buss og fly i hele Norge. Til dette disponerer konsernet en flåte på omtrent 100 fartøy, 1150 busser og 42 fly. Konsernet har også betydelige engasjement innen annen maritim virksomhet, reisebyrå, verksteder og eiendom.

De største datterselskapene i konsernet er presentert med logo til høyre, og deres nettsider kan nås ved å klikke på logoene.

 Presentasjonsfilm (Norsk)  Film presentation (English) Informasjonsbrosjyre

Nyheter & Aktuelt:  
   

Bygger ny ferge til Tjøttasambandet
Torghatten Trafikkselskap (TTS) har bestemt seg for å bestille en ny ferge til sambandet Tjøtta -Forvik. Bakgrunnen er at selskapet ønsker å gi de reisende en bedre og mer tidsriktig reiseopplevelse...

[ Les mer ]

Vekst for Torghatten ASA for 2014
Torghatten ASA har offentliggjort foreløpig resultatet for 2014. Årsresultat før skatt ble på 266,2 MNOK og er ny rekord for konsernet.

[ Les mer ]
   

Roger Granheim konstitueres som administrerende Direktør i Widerøe
Visekonsernsjef i Torghatten ASA konstitueres som administrerende direktør i Widerøe.

[ Les mer ] 

Lederskifte i Torghatten Trafikkselskap AS og Torghatten Buss AS
Stein Andre Olsen tar over rollen som adm.dir i TTS og erstatter Øyvind Løvdahl som har takket ja til banksjef-stilling i Sparebank 1 Nord-Norge.

[ Les mer ]
   
  [Nyhetsarkiv]

ArkivArkiv