Foto av rederiflagget til Torghatten.

Selskapet Torghatten 

Vår historie startet med et dampskip utenfor Brønnøysund i 1878.

Torghatten er et av Norges største transportkonsern til sjøs

Ferjene og hurtigbåtene er livsnerven til folk langs kysten, som den har vært det i over hundre år. I Torghatten har vi knyttet sammen folk og samfunn i over 140 år, og vi har i dag ferjer og hurtigbåter langs hele norskekysten.

Formålet vårt er å knytte folk og samfunn sammen gjennom bærekraftig infrastruktur. Vi har en ambisjon om å være den foretrukne ferje- og hurtigbåtoperatøren i Norge.

Skiftet til nullutslipp forandrer nå skipsfarten i høyt tempo. På kort tid skal vi lede sjøfarten tilbake til samme forurensningsnivå som da skip ble drevet av seil og åretak – det vil si null utslipp.

Våre selskap

I dag er Torghatten AS morselskap for tre transportselskaper som fordeler seg geografisk i Norge.

Torghatten Nord har samband i Nord-Norge og på Vestlandet, Torghatten Midt har samband i Trøndelag og Nordland, og Bastø Fosen befinner seg på Østlandet, og opererer landets største ferjesamband (Moss-Horten) samt landets korteste ferjesamband (Svelvik-Verket).

Torghatten opererer 43 ferjesamband og 15 hurtigbåtsamband. Totalt står rundt 1250 ansatte for en årlig omsetning på om lag tre milliarder kroner. Vi har kontorer i Brønnøysund, Trondheim, Horten, Tromsø, Stokmarknes og Os.

Torghatten er i dag eid av EQT Infrastructure og Nysnø Klimainvesteringer.

Torghattens formål

Vi knytter folk og samfunn sammen gjennom bærekraftig infrastruktur.

Verdier

Pålitelige

- Vi er profesjonelle og til å stole på i alt vi gjør

Oppmerksomme

- Vi tar ansvar for kunden og medarbeideren og viser at vi bryr oss

Offensive

- Vi ser alltid etter muligheter til forbedring

Involverende

- Vi skaper resultater gjennom samarbeid og engasjement