Torghatten har stort fokus  rekruttering til den maritime næringen. 

Velg en trygg utdanningsvei – ta maritim utdanning sammen med Torghatten.

Vi har til enhver tid et stort antall lærlinger og kadetter som har sin læretid hos oss. Våre lærlinger og kadetter går rett ut i jobb hos et av våre selskaper etter endt læretid. Ettersom Torghatten AS har samband i alle fartsområder, har vi muligheten til å gi våre ansatte nødvendig fartstid for å løse ut høyeste sertifikat.