Bilde av en ferje på havet, sett ovenfra

Bærekraft 

Innhold

HMSKlimaavtrykkMiljøFolkSamarbeidÅpenhetsloven

En tredel av norske klimagassutslipp kommer fra transport. Mesteparten kommer fra veitransport. Måler man derimot CO2-utslipp per passasjer, har en som kjører ferje et langt større klimafotavtrykk enn en som kjører like mange kilometer i buss. Det stiller tydelige krav til oss og bransjen.

Våre viktigste mål for fremtiden

Torghattens bærekraftarbeid handler om klima og miljø, mennesker og lokalsamfunn. Vi jobber for å utvikle og ta i bruk null- eller lavutslippsløsninger som ikke bare kan redusere vårt eget klimaavtrykk, men bane vei for hele vår bransje.

Torghatten har gjennom en vesentlighetsanalyse definert tre hovedområder for bærekraftarbeidet:

HMS for ansatte og kunder

Forretningsetikk og samfunnsansvar

Bærekraftige driftsmidler

Vi har en nullvisjon for alle former for ulykker. Sikkerhet for gjester og ansatte er vår førsteprioritet, alltid. Til det er kvalitet og sikkerhet i alle ledd er avgjørende. Samtidig er vi opptatt av sosial bærekraft i form av gode lokalsamfunn og inkluderende arbeidsplasser, der alle ansatte har den kompetansen som kreves i den jobben de gjør, og muligheter for å utvikle seg videre.

Innovasjon og infrastruktur

 • Binde sammen kyst og land - Påvirke utvikling av bærekraftige løsninger i infrastruktur.

 • Bidra til at bærekraftige transportmidler utvikles

 • Digitaliserte løsninger som reduserer forbruket

Bærekraftige byer og samfunn

 • Attraktive kollektivtilbud som reduserer bruk av private transportmidler

 • Null- og lavutslipps- løsninger som reduserer utslipp

 • Sterkt fokus på HMS for å hindre utilsiktede miljøutslipp og forhindre ulykker

Stoppe klimaendringene

 • Miljøsertifisering for å sikre bredt fokus på miljøaspektene

 • Investere i «grønnere» driftsmidler

 • Bruke grønnere energi

Samarbeid for å nå målene

 • Leverandørindustri og forskningsmiljøer som utvikler bærekraftige løsninger

 • Myndighetene: Tilrettelegge og stille krav til bærekraftighet

 • Flere som etterspør bærekraftige løsninger

 • Dele HMS-tiltak for å øke sikkerheten