Verdien av samarbeid 

Alle har et samfunnsansvar i eget selskap, men denne utøves også gjennom å velge gode samarbeidspartnere. I Torghatten velger vi med omhu de vi samarbeider med.

Vi samarbeider med MOT fordi de jobber med å utvikle morgendagens ansatte og bygger gode samfunn. For Torghatten har det både indirekte og direkte nytteverdi. Vi samarbeider med CWIN og Forut fordi de støtter organisasjoner i de landene de jobber i på en substansiell og bærekraftig måte, der de settes i stand til å bygge sine egne samfunn.

Støtter ofte for barnearbeid I Nepal

Torghatten samarbeider med Child Workers in Nepal (CWIN). Torghatten har blant annet bidratt til å oppføre et jordskjelvtrygt flerbrukshus for Balika Peace Home, et krise- og transittsenter for jenter som har blitt utsatt for barnearbeid, vold og overgrep. Huset sto klart i oktober 2022. CWIN kjemper for barns rettigheter og arbeider utrettelig for å sikre disse permanent gjennom lovgivning.

Fra 2023 er Torghatten også bedriftsfadder for den norske bistandsorganisasjonen FORUT, som er med på å støtte arbeidet til CWIN. FORUT arbeider med etablering av kvinnearbeidsplasser, lokal vareproduksjon, skole, helse og utdanning i seks samarbeidsland, og støtter krisetelefoner og omsorgssentre for barn som hjelpesut av barnearbeid og overgrep. Et viktig prinsipp for Torghatten da vi valgte FORUT, er at de samarbeider med og støtter lokale organisasjoner, slik at de som kjenner kulturen og forholdene lokalt gjøres i stand til å gjøre en forskjell. På denne måten blir deres og dermed vår bistand levedyktig også i et langsiktig perspektiv.

MOT til å bry seg

Formålet til Torghatten er å knytte folk og samfunn sammen. Vi gjør det hver dag når vi transporterer passasjerer på ferjene våre, men vi gjør det også på andre måter. Vi tror på viktigheten av å ta ansvar og kjempe for det samfunnet vi ønsker. Både her i Norge og ute i verden. Det er derfor vi siden 2015 har støttet MOT, som jobber for å øke livskvaliteten, og å styrke ungdommens robusthet, livsmestring og mot.

I Torghatten ønsker vi at flere skal ha MOT til å bry seg om både eget og andres liv. Det gir oss et bedre samfunn. Det er vårt mål at vi som selskap og mennesker er pålitelige, oppmerksomme, offensive og involverende - verdier som går hånd i hånd med MOT sine. Vi er stolte av vårt samarbeid med MOT, og de er med på å styrke vårt arbeid med kulturbygging i selskapet, blant annet gjennom lederutvikling.