lag med naturen 

Vi har norsk natur som arbeidsplass, og operer i spesielt sårbare områder. Derfor jobber vi ikke bare for å kutte klimagassutslipp, men også andre utslipp til miljøet. Lettere båter og ny teknologi har gjort at vi har kuttet NOx og andre utslipp til luft betraktelig.

Vi har i lang tid arbeidet for sikkerhet om bord. Det er viktig, ikke bare for å unngå store og små personskader, men også uhellog ulykker som forårsaker utslipp og skade på natur og dyreliv. Gjennom vårt omfattende HMS-arbeid har vi faset ut bruk av farlige kjemikalier. Der det foreløpig ikke finnes gode alternativer, skal vi sørge for sikker lagring og avhending. Ingenting må komme på avveie.

Lettere skip kutter andre utslipp

Torghatten har investert i 2 hurtigbåter med ekstra lett vekt. Det har halvert NOx-utslippene og kuttet CO2- utslippene med 6.400 tonn.

Hensynet til miljøet gjelder hele prosessen fra bestilling av nye båter til dagens drift. Helt ned til sortering av avfall om bord. Det er et kontinuering forbedringsarbeid.

Torghatten Midt og Torghatten Nord er sertifisert etter den internasjonale ISO 14001-standarden. Det er et miljøledelses- system som hjelper oss holde stø kurs mot mindre avtrykk på klima og miljø.