Åpenhetsloven 

Torghatten er omfattet av åpenhetsloven.

Redegjørelse

Her kan du lese om hvordan vi utfører aktsomhetsvurderinger for å unngå negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.