Torghatten ASA

(1.000 NOK) Aksje-kapital Egne aksjer Annen EK Sum
Egenkapital 31.12.18 237 559 -10 958 598 260 824 861
- korrigering mot IB     -34 410 -34 410
Egenkapital pr. 1.1.19 237 559 -10 958 563 850 790 452
Årsresultat     242 315 242 315
- herav avsatt utbytte     -95 024 -95 024
Endring i egne aksjer   -2 090 -37 049 -39 139
Egenkapital 31.12.19 237 559 -13 048 674 093 898 604


Konsern

(1.000 NOK) Aksje-kapital Egne aksjer Annen egen-kapital eks. min. Minoritet Sum
Egenkapital pr 31.12.2018 237 558 -10 956 2 365 534 501 306 3 093 442
- korrigering mot IB     -104 664 -36 192 -140 855
Egenkapital pr. 1.1.19 237 558 -10 956 2 260 870 465 114 2 952 587
Årets resultat     496 764 45 022 541 786
- herav avsatt utbytte     -95 024   -95 024
Utbytte til min.aksj       -6 473 -6 473
Endring i egne aksjer   -2 090 -37 049   -39 139
Omregningsdifferanse valuta     857 442 1 299
Andre endringer egenkapital     1 546 -3 450 -1 904
Egenkapital pr 31.12.2019 237 559 -13 048 2 627 965 500 656 3 353 131