Torghatten ASA            
Tilknyttede selskap
(1.000 NOK)
Eierandel Bokført verdi 31.12.18 Tilgang/ avgang 2019 Resultatandel/endring egenkapital 2019 Utbetalt utbytte Bokført verdi 31.12.19
North Sea Safety KS 50 % 2 263 0 -2 263 0 0
Sum tilknyttede selskaper   2 263 0 -2 263 0 0

Selskapet er verdsatt til 0 i regnskapet da egenkapitalen i selskapet er negativ, ref. finansiell info nedenfor.

Konsern            
Enhet (1.000 NOK) Eierandel Bokført verdi 31.12.18 Tilgang/
avgang 2018
Resultatandel/endring egenkapital 2019 Utbetalt utbytte Bokført verdi 31.12.19
North Sea Safety KS 50 % 2 263  0 -2 263 0 0
Sikkerhetssenteret Rørvik AS 23 % 1 988 0 0 0 1 988
Sum tilknyttede selskaper   4 250 0 -2 263 0 1 988


Sammenfattet finansiell informasjon pr. 31.12.19 om de enkelte tilknyttede selskapene:

Enhet Virksomhet Eiendeler Gjeld Egenkap. Omsetning Årsresultat
North Sea Safety KS Rederi 143 853 149 379 -5 526 32 238 -10 843
Sikkerhetssenteret Rørvik AS Opplæring 10 248 5 029 5 219 10 252 -3 054

 

Tilknyttede selskap Anskaffelses-tidspunkt Forretnings-kontor Eierandel Stemme- andel
North Sea Safety KS 2006 Brønnøysund 50 % 50 %
Sikkerhetssenteret Rørvik AS 2014 Rørvik 23 % 23 %