Aksjekapital:
Aksjekapitalen i Torghatten ASA var 31.12.19 kr 237.558.875,- fordelt på 47.511.775 aksjer pålydende kr 5,- pr. aksje. Det er kun en aksjeklasse i selskapet.

I følge selskapets vedtekter er stemmeretten begrenset på følgende måte; En aksje teller en stemme begrenset oppad pr. aksjonær til 20 % av totalt antall aksjer i selskapet. Ingen enkelt person kan stemme for mer enn 20 % av totalt antall aksjer i selskapet.

Eierstruktur: 

De største aksjonærene i Torghatten ASA pr. 31.12.19 var: 

  Antall aksjer Eierandel Stemme-andel
Saturn Invest AS 6 296 298 13,25 % 13,89 %
Hifo Invest AS 5 927 075 12,47 % 13,08 %
Christiania Skibs AS 5 769 502 12,14 % 12,73 %
Intertrade Shipping AS 2 200 000 4,63 % 4,85 %
Uno Invest AS 1 635 225 3,44 % 3,61 %
Heidenreich Enterprise Ltd. 1 608 230 3,38 % 3,55 %
Jac. Moe AS 1 337 455 2,81 % 2,95 %
Meriill Lynch 928 345 1,95 % 2,05 %
 Torgnes AS 825 153 1,74 % 1,82 %
Amble Investment AS 766 000 1,61 % 1,69 %
Stenshagen Invest AS 685 735 1,44 % 1,51 %
Etui Invest AS 561 800 1,18 % 1,24 %
Skipsinvest AS 500 860 1,05 % 1,11 %
Brønnøy kommune 486 200 1,02 % 1,07 %

Av selskapets 20 største aksjonærer, eier de neste 6 aksjonærer aksjeposter på under 1 %.

Egne aksjer:
Pr. 31.12.19 har Torghatten ASA 2.609.575 egne aksjer. Selskapet har økt antall egne aksjer gjennom året med 418.069 aksjer.

Aksjer eiet av medlemmer i styret, konsernsjef og visekonsernsjef:

   

Antall aksjer
Ant. aksjer eid av personlig nærstående
Sum           antall aksjer
         
Brynjar Forbergskog styreleder 0 12 223 373 12 223 373
Lise Andrea Dahl Karlsen nestleder 0 1 100 1 100
Tor Andenæs medlem 0 5 769 502 5 769 502
Torstein Moe medlem 60 800 2 160 910 2 221 710
Audhild Bang Rande medlem 2 200 22 000 24 200
Monica Bjørnøy ansatterep. 0 0 0
Petter Førde ansatterep. 7160 0 7 160
         
Ledende ansatte        
Roger Granheim, konsernsjef     1 635 225 1 635 225