Den store bredden i vår virksomhet - både faglig og geografisk - gir mange muligheter for deg som ønsker å jobbe hos oss.

Konsernet har i dag totalt rundt 4.500 ansatte i ulike selskaper over hele landet - og vi har behov for flere.

Torghatten AS er et konsern som driver allsidig virksomhet innen sjøtransport, shipping og relaterte aktiviteter. Hos oss jobber alt fra ulike typer maritimt personell og administrativt personell innen blant annet drift, regnskap og HMS.

Foruten stor bredde innen stillinger har de ulike selskapene i konsernet stor geografisk spredning. Med virksomhet over store deler av Norge og i utlandet, gir en jobb i Torghatten mange muligheter for deg som ønsker en spennende og variert hverdag.