For å kunne jobbe som bussjåfør i Torghatten ASA, må du ha vært gjennom grunnutdanning innen persontransport. Sentrale emner er trafikksikker atferd, miljøvennlig kjøring og god kundebehandling.

Som en av de største aktørene innen kollektivtrafikk i Norge, legger Torghatten ASA stor vekt på at alle sjåfører har de riktige kvalifikasjonene, og i tillegg kvalifikasjoner som gjør at du tilfredsstiller jobben i henhold til våre krav.

Har du fremmedkulturell bakgrunn, må du ta en språktest. Denne gjennomføres interaktivt under ledelse av en undervisningsleder, som evaluerer og foretar en muntlig test. Alle jobbsøkere i Torghatten ASA må i tillegg gjennomgå en intern kjøretest.