Nyhetsarkiv

  • Widerøe vant anbudet i Sør-Norge.

    Bilde av Widerøe mannskap og fly

    Widerøe vant anbudskonkurransen om regionale flyruter i Sør-Norge fra 2016 til 2020 og skal fortsatt betjene disse rutene. Det er nå klart etter at Samferdselsdepartementet offentliggjorde utfallet av anbudskonkurransen for Vestlandet og Røros.

  • Halvårsrapport 2015

    Widerøe Fly

    Torghatten har fremlagt halvårsresultat for 2015, som viser et driftsresultat på 267 mill. og et resultat før skatt på 216 mill. Se vedlagte halvårsrapport.