I Generalforsamling i Torghatten ASA 10. mai 2016 ble det vedtatt å forhøye aksjekapitalen med NOK 190.047.080,-, fra NOK 47.511.795,- til NOK 237.558.875,- ved utstedelse av 38.009.420 nye aksjer à kr. 5,- pr. aksje.

De nye aksjene som utstedes tilstedes selskapets aksjeeiere i samme forhold som de fra før eier aksjer i selskapet.

Fondsemisjonen gjennomføres ved overføring av NOK 183.521.724,- fra overkursfond og NOK 6.525.356,- fra annen egenkapital. Totalt NOK 190.047.080,-

Aksjekapitalen anses forhøyd med det meldte beløp når kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Det forventes at dette er registrert i Foretaksregisteret 20. mai 2016 og at det blir registrert på eiernes VPS-konto samme dag. Ny melding sendes ut når registreringen gjennomføres. 

Protokoll fra generalforsamlingen kan leses her.