Viser til OTC-melding 11. mai vedr. vedtak om forhøyelse av selskapets aksjekapital ved fondsemisjon.

Vedtaket er i dag, 23. mai, registrert i Foretaksregisteret. Dette innebærer at 24. mai er siste dag inklusive, som innebærer at 24. mai er siste dag hvor aksjen handles inklusive rettigheten til å få tildelt fondsaksjer. Antall aksjer blir økt med 38.009.420 aksjer til en total aksjebeholdning på 47.511.775.

Total aksjekapital i Torghatten ASA er etter økningen kr. 237.558.875,-.