Bognes – Skarberget er eneste ferjesambandet på Europavei 6 som binder Norge sammen fra Kirkenes i nord til Svinesund i sør, mens sambandet Drag – Kjøpsvik på riksvei 827 går parallelt i Tysfjord kommune og har stort innslag av godstrafikk.

Avtalen er inngått som bruttokontrakt for en fast periode fra 2018 til og med 2021 og deretter ett års opsjon. Samlet kontraktsverdi inklusive opsjonsår er på i overkant av 600 millioner.

Begge ferjesamband vil bli betjent av hovedfartøyer som er oppgradert til plug-in hybrid og bruk av ikke-fossilt drivstoff. Kapasiteten vil være 120 personbilenheter, alternativt 10 vogntog for hoved-fartøyene. I sommersesongen inngår suppleringsfartøy på E-6 med kapasitet for 50 personbilenheter. Det inngår videre på helårsbasis felles reservefartøy med kapasitet på 90 personbilenheter.

- Fortsatt drift av to hovedferjesamband i Nord-Norge er strategisk viktig for Torghatten Nord og befester vår posisjon som en ledende ferjeoperatør i nord. Vi er spesielt tilfreds med å ha vunnet kontrakten ved å tilby materiell som er tilpasset fremtidens krav til lavutslippsteknologi gjennom at begge fartøyer nylig er bygget om med batteripakke for plug-in lading kombinert med generatorer tilpasset for bruk av biodiesel, sier adm. direktør Torkild Torkildsen i Torghatten Nord.