– Vi har hatt et enormt utbytte av å bruke MOT i vår interne kulturbygging, og det er derfor naturlig å fortsette, sier direktør for kvalitet og HR i Torghatten ASA, May Kristin Salberg. 

-Vi tar samfunnsansvaret vårt på alvor når vi bidrar til at MOT bygger robust ungdom som inkluderer alle. «Ungdom med MOT» får med seg en unik plattform videre i livet, understreker Salberg: - Etter hvert kommer de ut i arbeidslivet, og mange havner også hos oss. - Vi liker godt enkelheten i MOT sin tilnærming, og vi ser at det har god effekt, sier hun. MOT kan dokumentere resultater som viser økt trivsel, mindre mobbing og mindre rus der de er involvert. -I den første treårs-perioden var vi mest opptatt av å bli kjent med MOT og hva de står for. Nå tar vi det ett skritt videre, forklarer HR-direktøren.
 
-Vi er svært glade for at Torghatten har signert ny 3-årsavtale med oss. Dette er et svært viktig bidrag til at MOT kan utvikle enda flere robuste ungdommer, sier Sigrun Vårvik, partneransvarlig næringsliv i Norge. Gjennom Torghatten-selskapenes store geografiske spredning, har kjennskapen til MOT fått et løft, spesielt i nord.  Hun sier Torghatten har vært god på å utnytte innholdet i avtalen, gjennom å bruke MOT aktivt som verktøy i den interne kulturbyggingen. MOT gleder seg til å fortsette det gode samarbeidet med Torghatten, understreker Sigrun Vårvik.

Fra før samarbeider MOT bl.a. med Reitan Convenience (Narvesen og 7 Eleven), Uno-X Gruppen, Gjensidigestiftelsen, Finans Norge, Sparebank 1 SMN og Norconsult. 104 kommuner og 258 ungdoms- og videregående skoler er i dag MOT-partnere. Fem land er med i MOT. Foruten Norge, er det Danmark, Latvia, Sør-Afrika og Thailand.

MOT har i 2017 oppgradert sine opplegg, både i programmene i skolen og gjennom tilleggsprogrammet "Skolen som samfunnsbygger". Her jobbes det for å skape en kultur der alle er inkludert i hele lokalsamfunnet, med stort fokus bl.a. på rektor og lærere som samfunnsbyggere. MOT opplever stor anerkjennelse for arbeidet sitt, og mottok den største statlige støtten noensinne i 2017.