Avtalen mellom partene inneholder også en opsjon til henholdsvis å kjøpe eller selge de resterende aksjene i F1 Holding AS noe frem i tid. Gjennomføring av transaksjonen er betinget av myndighetenes godkjennelse.

Konsernsjef i Torghatten ASA, Brynjar Forbergskog, sier i en kommentar: « Vi synes Fjord 1 er et godt og veldrevet selskap, og ser frem til å være med å videreutvikle det i et godt samarbeid med de ansatte og øvrige aksjonærer».

Les OTC-melding her.