Nordnesøy – Kilboghamn

18-412


Om våre digitale rutetabeller

Våre digitale rutetabeller baseres på rutetider hentet fra EnTur. EnTur er opprettet og eies av Samferdselsdepartementet. De samler inn data og rutetider fra alle transportleverandører i hele Norge. Våre rutetabeller tar også hensyn til helligdager.

Rutetabell hos Reis Nordland

Du finner mer informasjon om kollektivtransport i Nordland Fylkeskommune hos Reis Nordland.