Skjervøy – Kvænangen – Vorterøy

9


Om våre digitale rutetabeller

Våre digitale rutetabeller baseres på rutetider hentet fra EnTur. EnTur er opprettet og eies av Samferdselsdepartementet. De samler inn data og rutetider fra alle transportleverandører i hele Norge. Våre rutetabeller tar også hensyn til helligdager.

Rutetabell hos Troms fylkestrafikk

Du finner mer informasjon om kollektivtransport i Troms hos Troms fylkestrafikk.