Ei båtlengde foran for nye klimaløsninger  

En tredel av norske klimagassutslipp kommer fra transport. Mesteparten kommer fra veitransport. Måler man derimot CO2-utslipp per passasjer, har en som kjører ferje et langt større klimafotavtrykk enn en som kjører like mange kilometer i buss.

Norske politikere har satt ambisiøse mål for å kutte utslipp til lands og til vanns. I Torghatten jobber vi for å bli det mest klimavennlige transportalternativet til sjøs. Vi tok i bruk mer miljøvennlige løsninger før myndighetene stilte krav om lavutslipp- og nullutslippsløsninger. Det gir resultater i form av lavere klimautslipp, både totalt og per passasjer.

Stø kurs mot Paris

Nå vil vi sikre at vi har stø kurs mot å nå målene i klimaavtalen i Paris. Derfor har vi startet prosessen med å fastsette og rapportere på vitenskapsbaserte klimamål. Vi har begynt å rapportere klimagassutslipp i henhold til rapporteringsstandarden «Greenhouse Gas Protocol», og fremover vil det være et viktig verktøy for oss for å måle utvikling over tid. Hvert år fremover skal vi kutte minimum 6 % av våre CO2-utslipp. Innen 2030 skal vi ha byttet ut minst 80 % av all diesel.

Verdens største hel-elektriske ferje

Horten-Moss er Norges mest trafikkerte ferjesamband. Tre elektriske ferjer frakter årlig 3,8 millioner passasjerer og 1,8 millioner kjøretøy over Oslofjorden. Batteriene ombord og det elektriske fremdriftssystemet- er bygget på Siemens Energys batterifabrikk i Trondheim. De erstatter 6 millioner liter diesel årlig.

Elektrifisering og energieffektivisering

Vi investerer hvert år i «grønne sertifikater» som dokumenterer at vårt strømforbruk hentes frafornybare kilder. Dette kommer i tillegg til det lovpålagte elsertifikatet som sikrer støtte ordninger for å fortsette utbyggingen av fornybare strømkilder. Vi seiler elektrisk der vi kan, og har hybrid- og biodrivstoffbåter på lengre og mer krevende samband.

Vi jobber systematisk med energieffektivisering, for eksempel gjennom optimalisering av fuel-forbruk og strømforbruk fra land gjennom blant forbedrede fuel-målesystem, farts- reduksjon, forbedret driftsprofil, bunnstoff og skrogrengjøring.

Torghatten lanserer en elektrisk, autonom storbyferje i 2023

En ny, selvgående passasjerferje skal driftes i Stockholm fra 2023. Linja skal gå i Stockholm sentrum, mellom Södermalm og Kungsholmen, med opptil 120 turer per dag. Ferja vil ta rundt 25 passasjerer og ha en operatør ombord i første fase. Ferja skal designes og bygges i Norge Torghatten drifter tjenesten, mens Zeabuz leverer den autonome teknologien.

Utvikler og bygger fremtidens fartøy

Gjennom ulike innovasjons- og forskningssamarbeid utvikler, tester og bygger vi fremtidens båter allerede i dag. Om ikke lenge vil vi ha ferjer som går på hydrogen og ammoniakk. Vi håper at våre løsninger er med på å sette en ny kurs for klimavennlig transport til sjøs.

Torghatten utvikler ferjer som skal gå på hydrogen

De lengste ferjestrekningene er ikke egnet for elektrifisering, men fra 2025 skal ferjene mellom Bodø og Lofoten gå på hydrogen. Hydrogenferjene på Vestfjordsambandet er et klimaprosjekt i verdensklasse. De to ferjene vil kutte over 25.000 tonn CO2-utslipp tilsvarende 13.000 dieselbiler. Når vi går foran i nord, kan flere i sørligere og langt roligere farvann også bytte til grønnere drivstoff.