Morselskapet (Tall i hele 1.000 kr) Konsern
2019 2018   2019 2018
15 658 13 749 Driftsinntekter 11 401 406 10 208 917
-17 440 -13 729 Driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) 1 608 494 1 418 521
-21 714 -17 594 Driftsresultat (EBIT) 826 095 684 110
254 923 188 943 Ordinært resultat før skattekostnad 685 764 680 636
12 608 9 618 Skattekostnad 143 977 109 740
242 315 179 325 Årsresultat 541 787 570 896
         
851 092 824 861 Egenkapital 3 353 131 3 093 442
66,1 % 63,7% Egenkapital i prosent av totalkapital 29,5 % 28,9%
    Driftsmargin (Resultat før skatt/omsetning) 6,0 % 6,7%
15,2 % 15,4% Totalkapitalrentabilitet 7,8 % 8,2%
20,5 % 21,3% Egenkapitalrentabilitet 16,8 % 19,5%
         
237 559 237 559 Aksjekapital 237 559 237 559
45 111 45 952 Antall aksjer 45 111 45 952
18,9 18,0 Bokført egenkapital pr. aksje (i kroner) 74,33 67,32
5 4 Inntjening pr. aksje etter skatt (i kroner) 11,0 11,8
6 7 Antall sysselsatte 7 401 6 907