Mor   Konsern
Fordringer med forfall
senere enn ett år
2019 2018   2019 2018
Andre langsiktige fordringer 13 708 8 000   53 590 44 778
Andre langsiktige fordringer konsern 16 294 15 055   0 0
Sum langsiktige fordringer 30 003 23 055   53 590 44 778
 
  Mor   Konsern
Langsiktig gjeld med forfall
senere enn 5 år
2019 2018   2019 2018
Gjeld til kredittinstitusjoner 11 222 6 933   1 937 278 1 936 418
Sum 11 222 6 933   1 937 278 1 936 418
 
  Mor   Konsern
Andre fordringer med forfall i løpet av et år 2019 2018   2019 2018
Andre fordringer  1 297 17   631 376 349 964
Sum 1 297 17   631 376 349 964