Det henvises til Styrets beretning for beskrivelse av hendelser etter balansedagen, herunder vurderinger knyttet til viruset Covid 19.