Nyhetsarkiv

 • Bastø Fosen vant logistikkpris

  Bastø Fosen vant logistikkpris

  Bastø Fosen AS har blitt tildelt «Logistikk- og innovasjonsprisen 2017». Prisen gis ut av Logistikkforeningen avdeling Østfold.

 • NTS ASA og Midt-Norsk Havbruk AS går sammen

  NTS og Midt-Norsk Havbruk går sammen

  Midt-Norsk Havbruk AS blir en del av NTS-gruppen. Overtakelsen styrker lokalt eierskap i NTS og etablerer samtidig et konkurransekraftig, fullintegrert havbrukskonsern med vekstambisjoner i eksisterende og nye markeder.

 • Økning i resultat

  Økning i resultat

  Torghatten har i 2016 oppnådd et vesentlig bedre resultat enn i 2015. Resultat før skatt ble på 590,1 MNOK mot 483,4 MNOK året før.

 • Falske faktura

  Torghatten nyhetsbilde

  Vi har mottatt mange henvendelser om falske faktura som blir sendt ut på e-post angivelig fra selskap i Torghatten-konsernet.

 • Widerøe kjøper nye jetfly

  Widerøe kjøper nye jetfly

  Widerøe har signert kontrakt med Embraer om kjøp at tre nye og miljøvennlige regionale Jetfly for levering i 2018. I tillegg kommer en opsjon på levering av ytterligere 12 fly.