Den nyeste Bastø-fergen er på plass i Oslofjorden. Bastø VI er 142 meter lang, 21 meter bred og har kapasitet på 200 personbilenheter og 600 passasjerer. 

Ferga ankom fergeleiet i Horten 10.desember og har allerede rukket å få en god del omtale i media: 

NRK.no: Se den nye Bastø-fergen

NRK TV: Ny Bastø-ferge 

ABC Nyheter: - En luksusyacht med panoramautsikt og shoppingmuligheter

På denne siden kan man se ca. 60 bilder av Bastø VI i 360 graders visning. 

Miljøvennlige ferger

Det blir tre nye ferger på Horten - Moss-sambandet. De nye fergene utstyres med energieffektive dieselmotorer og Bastø Fosens beregninger viser at NOx-utslippet reduseres med over 80 prosent i forhold til eksisterende ferger. I tillegg vil en nyutviklet energieffektiv skrogform gi de nye ferjene et drivstofforbruk som er 25-30 prosent lavere enn i dag.

De øvrige fergene på sambandet skal også bygges om for å tilfredsstille konsesjonens krav til NOx-utslipp, i henhold til internasjonale regler (TierIII). Totalt er det fem ferger som skal drifte sambandet, pluss en reserveferge. 

Gratis for passasjerer

Fra 1.januar 2017 blir det innført AutoPASS og nytt takstsystem på ferjesambandet Moss - Horten. Har du gyldig AutoPASS-brikke kan du fra nyttår kjøre inn på oppstillingsplassen foran ferjene uten å bruke tid i billettluken.

Med AutoPASS-betaling må takstene beregnes på en ny måte. Fra årsskiftet reiser alle bilpassasjerer, fotgjengere og syklister gratis med ferjene. Den automatiske billettinnkrevingen retter seg kun mot kjøretøyene, ikke mot førere og passasjerer. Med større ferjer og flere ferjeavganger øker kapasiteten med omtrent 30 prosent. Samtidig forsvinner inntektene fra passasjerer. For å kompensere for dette øker ferjetaksten for de fleste kjøretøygruppene. 

Les mer om Autopass og de nye fartøyene på Bastø Fosen sine nettsider.