Ferjeforbindelsen er Norges tredje største og transporterte i 2015 vel 2,2 mill passasjerer og 965.000 kjøretøy. Avtalen er inngått som bruttokontrakt for en fast periode fra 2019 til og med 2026 og deretter 5 x 1 års opsjoner. Samlet kontraktsverdi inklusive opsjonsår er på ca. 5 milliarder.

Ved oppstart av ny kontrakt utvides så vel kapasitet som rutefrekvens for Halhjem - Sandvikvåg betydelig. Torghatten Nord AS vil operere ferjesambandet med 5 hovedfartøyer, hver med kapasitet på 499 passasjerer og 180 personbilenheter. Fartøyene bygges med lavutslippsteknologi basert på et gass-elektrisk fremdrifts-anlegg inklusive en batteripakke. I tillegg vil det bli disponert eget reservefartøy for sambandet.

- Kontrakten for Halhjem – Sandvikvåg er en milepæl for Torghatten Nord AS og den største enkeltkontrakten i selskapets historie. Den viser at vi er konkurransedyktig også med de nye kravene til lav – og nullutslippsteknologi som nå innføres for ferjedriften. Selskapet går nå inn i en interessant periode med bygging av nye fartøyer som vi håper våre kunder blir fornøyd med. Vi er allerede godt i gang med tilbudsinnhenting fra både norske og utenlandske byggeverft, sier adm. direktør Torkild Torkildsen i Torghatten Nord.

Les mer om Torghatten Nord her.