• Et utfordrende halvår som følge av Covid-19 pandemien. Likevel en relativt stabil driftssituasjon med stort fokus på smittevern.
  • Gode løsninger for drift og økonomi etablert gjennom konstruktivt samarbeid med våre oppdragsgivere, interesseorganisasjoner og myndighetsorgan, samt en betydelig innsats fra egne ansatte.
     

Trykk på dokumentet for å lese halvårsrapporten.