Torghatten ASA har, gjennom sitt datterselskap WF Holding AS, inngått avtale om kjøp av SAS sin minoritetsandel på 20 % i Widerøe AS. Aksjene overføres 30. juni 2016. WF Holding AS eier fra før 80 % av aksjene i Widerøe og vil etter kjøpet sitte som eneeier av Widerøe. WF Holding AS eies med 66 % av Torghatten ASA og 34 % av Fjord1 AS.

WF Holding AS kjøpte i september 2013 80 % av aksjene i Widerøe fra SAS. SAS informerte samtidig at intensjonen var å selge de resterende 20 % av aksjene i 2016. Inngåelsen av avtalen mellom SAS og WF Holding ang. overføring av minoritetsposten er således gjennomført ihht. opprinnelig plan for eierforholdet.  

Widerøe kommer til å fortsette å være en regional partner til SAS.  

- Vi har hele tiden hatt en god dialog med SAS og er fornøyd med den fremforhandlede løsningen. Vi er glad for å kunne fortsette et forretningsmessig samarbeid med SAS, sier Konsernsjef i Torghatten ASA, Brynjar Forbergskog, som også er styreleder i WF Holding AS.


Om Widerøe AS:
Widerøe er Nordens største regionale flyselskap, med 3000 medarbeidere og en årlig omsetning på 3,8 milliarder kroner. Selskapet frakter nær 3 millioner passasjerer i året og trafikkerer 46 flyplasser i inn- og utland. Widerøe har mer enn 450 avganger daglig, og flyr til dobbelt så mange flyplasser i Norge enn noe annet flyselskap. De kommersielle rutene utgjør i dag 60 prosent, mens anbudsrutene på kortbanenettet utgjør 40 prosent av Widerøes virksomhet. Widerøe driver også en utstrakt bakkevirksomhet på en rekke regionale flyplasser i Norge.

Om Torghatten ASA og WF Holding AS:
Torghatten ASA er et av landets største transportkonsern med en årlig omsetning på ca. 9 MRD og 6800 ansatte. Konsernet opererer en flåte på ca. 100 fartøy og 1500 busser. I tillegg opererer selskapet 41 fly gjennom datterselskapet Widerøe. Torghatten ASA eier 66% av WF Holding AS, sammen med Fjord1 AS som eier 34 %. WF Holding AS eier etter oppkjøpet 100 % av Widerøe Flyveselskap.