Kontrakten har en ramme på ca. 200 MNOK inkludert opsjon på forlengelse av kontrakten. Avtalen omfatter driften av hurtigbåtrutene Vega-Brønnøysund, Brønnøysund-Sandnessjøen, Sauren/Stortorgnes-Brønnøysund og Bindalseidet-Harangsfjorden. Kontrakten gjelder for 3 år fra 1. april 2016, med mulighet for 2 års forlengelse.

- Dette er en meget viktig kontrakt for oss i Torghatten Trafikkselskap. Vi er veldig tilfreds med å fortsatt skulle drive disse rutene, sier administrerende direktør Stein Andre Herigstad-Olsen.