Torghatten Nord AS, et heleid datterselskap av Torghatten ASA, har inngått kontrakt med Nordland Fylkeskommune for drift av Forøypakken som består av fergesambandene Forøy – Ågskaret og Jektvik – Kilboghamn på riksvei 17 – Kystriksveien – i Nordland fylke.

Driftsperioden er fast for 4 år med oppstart 1. januar 2017 og med opsjon for oppdragsgiver til forlengelse på ytterligere 12 måneder (2021). Det er en bruttokontakt med en samlet ramme på ca. 285 millioner, inkluderer opsjonsåret.

- Videreføring av kontrakten for fergesambandene Forøy – Ågskaret og Jektvik – Kilboghamn på Kystriksveien er viktig for Torghatten Nord. Det er i vårt geografiske kjerneområde og befester vår posisjon som en ledende fergeoperatør i Nordland fylke, sier adm. direktør Torkild Torkildsen i Torghatten Nord.

Om Torghatten Nord AS:
Selskapet eies 100 % av Torghatten ASA og driver sjøverts virksomhet i Nordland, Troms og i Møre og Romsdal. Selskapet har en omsetning på ca. 1,2 MRD, 770 ansatte og opererer 46 fartøy. Les mer om selskapet her.

Om Torghatten ASA:
Torghatten ASA er et av landets største transportkonsern med en årlig omsetning på ca. 9 MRD og 6800 ansatte. Konsernet opererer en flåte på ca. 100 fartøy, 1500 busser og 41 fly.