Nordland fylkeskommunes aksjer i Widerøes eierselskap, WF Holding AS, er overdratt til Torghatten ASA. Salget er i samsvar med avtaler inngått mellom eierne da Widerøe Holding AS ble etablert.

- Fylkesrådets motivasjon med å gå inn i Widerøe Holding i 2013 var å sikre at Widerøe fikk nordnorske eiere og at Widerøes hovedkontor forble i Bodø. Når begge disse målene er blitt realisert er det ikke lenger noe poeng for oss å sitte med aksjene, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap). Han mener Nordland fylkeskommune gjennom aksjekjøpet tok samfunnsansvar, og på en konstruktiv måte bidro til at Widerøe fremdeles er på norske og nordnorske hender.

Konsernsjef Brynjar Forbergskog takker Nordland fylkeskommune for positiv støtte i forbindelse med kjøp av WF og sier at samarbeidet om eierskap har fungert godt.

Les OTC-melding her.