Widerøe, et datterselskap av Torghatten ASA, arbeider kontinuerlig for å videreutvikle selskapet, produktet og vår påvirkning på miljøet. Widerøe har det siste året forbedret vår konkurransekraft, vunnet et viktig anbud i Nord- Norge og doblet antall medarbeidere. I 2017 tar vi nok et steg for å sikre en lønnsom virksomhet i vekst. Widerøe har signert kontrakt med Embraer om kjøp at tre Regionale Jetfly for levering i 2018 med opsjon på levering av ytterligere 12 fly.

Denne investeringen i den mest moderne teknologien som finnes på markedet vil gi selskapet forsterket konkurransekraft og vil gi betydelig lavere utslipp enn dagens fly i denne kategorien. På denne måten vil Widerøe ta sin del av klimautfordringen og skape forutsetninger for fortsatt vekst og lønnsomhet i selskapet.

Nye fly
- Prosjektet med å få på plass denne historiske satsningen har vært en dugnad i Widerøe, der både medarbeidere og eiere har bidratt, sier administrerende direktør i Widerøe, Stein Nilsen. Etter et positivt utfall av uravstemninger om nye kollektivavtaler hos både piloter og kabinansatte, har nå Widerøe signert kontrakt med Embraer om kjøp at tre Regionale Jetfly for levering i 2018. Widerøe har også sikret seg opsjon på levering av ytterligere 12 fly.

Widerøe har vurdert en rekke flytyper, men valget falt på Embraer fordi de tilbyr en familie av fly som passer Widerøes strategi og markeder godt.

Satsningsområder
Inntog av E2 Regional Jet gir Widerøe mulighet til å videreutvikle dagens ruter og satse på nye områder. Flytypen gir betydelig lavere Co2 utslipp, gir mindre støy og vil bidra til at Widerøe tar sin del av klimautfordringen. Ved å tilby flytypen vil Widerøe også være en attraktiv underleverandør til andre flyselskap som i utstrakt grad leier inn mindre fly på enkelte strekninger.

- Widerøe har en svært profesjonell driftsorganisasjon med et av de høyeste punktlighetsnivåene blant regionale flyselskap i Europa. Dette kombinert med en ny, driftssikker og miljøvennlig flytype vil gi selskapet utviklingsmuligheter fremover i en konkurranseintensiv og krevende bransje, sier Stein Nilsen.

Embraer
Embraer er en Brasiliansk flyprodusent som har produsert E-Jet siden 2004. Embraer utvikler nå sin nye E-jet «E2». Denne kommer med moderne motor- og materialteknologi som muliggjør betydelig lavere drivstofforbruk og mer kosteffektivt vedlikehold.

E2 skal levers i tre versjoner; E2-190 med inntil 114 seter, E2-195 med inntil 138 seter og E2-175 med inntil 90 seter. Widerøe har inngått kontrakt om levering av tre E-190 med 114 seter i løpet av 2018.