Widerøe, et datterselskap av Torghatten ASA, vant anbudskonkurransen om regionale flyruter i Nord fra 2017 til 2022 og skal fortsatt betjene disse rutene. Det er klart etter at Samferdselsdepartementet offentliggjorde utfallet av anbudskonkurransen for Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.

I utlysning var det tre aktører som konkurrerte om å fly i Nord. Widerøe kom seirende ut av konkurransen og har nå signert kontrakten med Samferdselsdepartementet.

- Dette er en svært gledelig dag for oss i Widerøe, sier Administrerende Direktør Stein Nilsen. Vi er alltid forberedt på konkurranse og det er derfor positivt å se at vi klarer å levere det beste tilbudet, både på pris og kvalitet, fortsetter han.

- Dette var en viktig avklaring for driften vår de neste fem årene, og det er mange medarbeidere som er både glad og lettet. Vi skal nå vise oss den tilliten som er gitt oss verdig. Vi vil fortsette å utvikle kvaliteten i selskapet, slik at vi skal kunne levere et stadig bedre reisetilbud til folk i hele Norge.

Stabilitet, tillit og sikkerhet
Den norske kortbaneoperasjonen er noe av det mest krevende som kan flys i Europa. Kombinasjonen av krevende topografi og geografi, tøffe isingsforhold, arktisk kystklima og svært korte rullebaner på flere av lufthavnene gjør at det krever kompetanse og erfaring for å kunne fly dette så sikkert som mulig.

- For Widerøe er det med stolthet vi skal videreføre oppgaven som en viktig del av infrastrukturen i Nord-Norge, med fornyet tillit fra Samferdselsdepartementet og de reisende i regionen, avslutter en svært fornøyd Stein Nilsen.

Kontrakten gjelder for perioden 1. april 2017 til 31.mars 2022. Omsetningen i anbudet, inkludert tilskudd, har en forventet verdi for hele kontraktsperioden på opp mot 5 milliarder.

Om Widerøe AS:
Widerøe er Nordens største regionale flyselskap, med 2600 medarbeidere og en årlig omsetning på 4,4 milliarder kroner. Selskapet frakter nær 3 millioner passasjerer i året og trafikkerer 47 flyplasser i inn- og utland. Widerøe har mer enn 450 avganger daglig, og flyr til dobbelt så mange flyplasser i Norge enn noe annet flyselskap. De kommersielle rutene utgjør i dag 60 prosent, mens anbudsrutene på kortbanenettet utgjør 40 prosent av Widerøes virksomhet.

Om Torghatten ASA:
Torghatten ASA er et av landets største transportkonsern med en årlig omsetning på 9 milliarder og 6800 ansatte. Konsernet opererer en flåte på 100 fartøy, 1500 busser og 41 fly.