Kjernevirksomhet
Virksomhetsselskap
* Omsetning vises i 1000 kr
Tallene er hentet fra siste årsrapport