Bastø Fosen ble stiftet i 1995, og har sitt hovedkontor i Horten. Selskapet driver fergetrafikk mellom Horten og Moss – Norges største ferjesamband. Sambandet er en del av riksveinettet i Norge, og betjenes av fem bilferger.

Med rundt 200 ansatte på sjø og land er Bastø Fosen en kompetent og stabil transportaktør. Sikkerhet og regularitet er, og har alltid vært, et kjennemerke for Bastø Fosen, og fergetrafikken utgjør et av de viktigste trafikkavviklingstilbudene langs riksveien.